Είναι αλήθεια ότι τη συγκεκριμένη ερώτηση την έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές από καταναλωτές που ερχόμαστε σε επαφή και έχει κατά καιρούς προβληματίσει πολλούς συνανθρώπους μας…

Όσον αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα, απαραιτήτως στη συσκευασία τους πρέπει να αποτυπώνεται το Ευρωπαϊκό logo σήμανσης των οργανικών προϊόντων, το οποίο από πρώτης Ιουλίου του 2010 έχει γίνει πλέον υποχρεωτικό.

Για τα Ελληνικά προϊόντα, θα δείτε να αναγράφεται επιπροσθέτως προεραιτικά και το logo ενός εκ των ελληνικών πιστοποιητικών οργανισμών, οι οποίοι ελέγχουν και πιστοποιούν ότι όντως τα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας ή παραγωγού, πληρούν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας.

Όσον αφορά τα χύμα προϊόντα, όπως π.χ αυτά που σε κάποια λαϊκή βιολογικών θα δείτε να πωλούνται, ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος σε εμφανές σημείο του πάγκου του να έχει αναρτημένο το σχετικό έγγραφο πιστοποίησης του, από τους Ελληνικούς οργανισμούς πιστοποίησης.

Όσον αφορά στα καταστήματα βιολογικών, χύμα βιολογικά προϊόντα, επιτρέπονται να πωλούνται μόνο από όσα είναι πιστοποιημένα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *